Werkwijze

Dagindeling
Brengen : tussen 07.00 en 08.30u
Uitlaatronde 1 : tussen 08.30 en 10.30u
Siësta : tussen 11.00 en 12.30u
Uitlaatronde 2 : tussen 12.30 en 14.00u

Uitlaatronde 3 : tussen 15.00 en 16.30
Ophalen : tussen 16.30 en 18.00u

Ongecastreerde reu
De Kwispebrigade neemt geen ongecastreerde reuen aan. Als de reu als pup binnenkomt, zal besproken worden met de eigenaar wanneer de tijd rijp is om te castreren.
De ervaring leert dat gecastreerde reuen oa socialer, aanhankelijker, veel beter bij te sturen, geen paringsdrang en minder territorium afbakening vertonen.

Loopse teef
Voorkeur geniet uw hond thuis te houden om extra stress te voorkomen, anders vragen wij u om uw hond te voorzien van een broekje ter hygiëne voor het binnenverblijf.

Ziek
Is uw hond ziek of heeft u het vermoeden dat uw hond ziek is (bijv. bij diarree en/of dunne ontlasting), overleg dan eerst met De Kwispelbrigade of opvang voor die dag mogelijk is.
De kans op besmetting is nl. aanzienlijk en dat willen we zoveel mogelijk voorkomen voor het welzijn van alle hondjes die hier komen vertoeven.